Zakres usług

1. Obsługa księgowa:

 • księgi handlowe
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • ewidencja dla celów VAT I JPK

2. Obsługa kadrowa:

 • dokumentacja pracownicza
 • teczki osobowe
 • dokumentacja umów cywilno-prawnych
 • deklaracje ZUS
 • wnioski PFRON

3. Usługi dodatkowe:

 • zakładanie działalności gospodarczej oraz obsługa CEIDG
 • obsługa podmiotów w zakresie KRS
 • rozliczenia roczne osób fizycznych

 

biuro